Terapia dźwiękiem – czy muzyka wpływa korzystnie na nasze zdrowie?
Terapia dźwiękiem – czy muzyka wpływa korzystnie na nasze zdrowie?

Terapia dźwiękiem – czy muzyka wpływa korzystnie na nasze zdrowie?

Czym jest muzykoterapia?

Muzykoterapia to dziedzina terapeutyczna, która wykorzystuje muzykę i jej składniki w celu poprawy zdrowia i funkcjonowania osób z różnymi problemami emocjonalnymi, fizycznymi lub umysłowymi, takimi jak depresja, nerwice czy zaburzenia osobowości. Jej korzenie sięgają odległych czasów, gdy szamani używali muzyki, śpiewu, instrumentów muzycznych i tańca podczas rytuałów leczniczych, wierząc w ich uzdrawiającą moc. Współczesna muzykoterapia opiera się na solidnych podstawach naukowych i wymaga od terapeutów szerokiej wiedzy z obszarów takich jak psychologia, medycyna, pedagogika i psychoterapia. Muzykoterapeuci pracują z pacjentami, wykorzystując różnorodne techniki muzyczne, takie jak improwizacja, aktywne słuchanie czy kompozycja muzyczna, aby wspierać proces zdrowienia i rozwijania potencjału.

Muzykoterapia kliniczna i profilaktyczna

Muzykoterapia może być podzielona na dwie główne kategorie: kliniczną i profilaktyczną.

Muzykoterapia kliniczna jest skoncentrowana na leczeniu osób chorych. Jej celem jest poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta poprzez systematyczne i ukierunkowane interwencje muzyczne. W tym przypadku muzyka jest integralną częścią kompleksowego leczenia, którego celem jest osiągnięcie konkretnych efektów terapeutycznych. Przykłady zastosowania muzykoterapii klinicznej to pomoc w zarządzaniu stresem, łagodzenie objawów depresji, czy rehabilitacja po urazach.

Muzykoterapia profilaktyczna ma na celu zapobieganie problemom zdrowotnym i wspieranie ogólnego dobrostanu. Może być realizowana na dwa sposoby:

  1. Muzykoterapia aktywna (odtwórcza) – W tej formie pacjent jest aktywnie zaangażowany w tworzenie muzyki. Może to polegać na grze na instrumentach, śpiewie, tańcu przy muzyce, czy tworzeniu prostych kompozycji muzycznych. Wymaga współdziałania pacjenta i pozwala mu wyrażać siebie poprzez dźwięk.
  2. Muzykoterapia receptywna – Ta forma muzykoterapii zakłada bardziej bierny odbiór muzyki przez pacjenta. Niekoniecznie wymaga od niego tworzenia muzyki ani wykazywania umiejętności muzycznych. Pacjent po prostu słucha muzyki i czerpie z niej korzyści, niekoniecznie wyrażając swoje uczucia czy reakcje w sposób jawny. Jest to bardziej pasywny sposób korzystania z muzyki w celach terapeutycznych.

Historia muzykoterapii

Muzykoterapia to dziedzina, która ma bogatą historię sięgającą wieków przed naszą erą. Już w starożytnych kulturach Dalekiego Wschodu, takich jak chińska czy hinduska, muzyka uznawana była za potężne narzędzie oddziałujące na ludzką psychikę i postawy. Chińskie traktaty podkreślały, że muzyka wpływa na wnętrze, podczas gdy obyczajność działa na zachowanie zewnętrzne.

W filozofii starożytnego Bliskiego Wschodu, muzyka była postrzegana jako siła kształtująca ludzkie myśli i zachowania. Koncepcje te kontynuowano również w kulturach staroindyjskiej i starochińskiej. Pitagorejczycy, znani z matematycznych podstaw interwałów muzycznych, postrzegali muzykę jako element wszechświata i harmonii. W starożytności muzyka miała znaczenie terapeutyczne. Pitagoras stosował muzyczną katharsis, która polegała na wywołaniu emocji i ich oczyszczeniu. Platon uważał, że muzyka miała wpływ na moralność i obyczaje ludzi. W średniowieczu, w scholastyce, muzyka kościelna była utożsamiana z harmonią sfer i używana w celach duchowych. W renesansie zwrócono uwagę na związek między muzyką a emocjami oraz zastosowanie muzyki w leczeniu. W XVIII wieku Adam Kircher badał oddziaływanie muzyki na ludzką psychikę i fizjologię. Pojęcie katharsis w kontekście terapii wracało, a muzyka była stosowana jako narzędzie oczyszczania emocji. W XIX wieku różne kierunki estetyczne odkrywały psychologiczne aspekty muzyki. Współczesna muzykoterapia bazuje na głównych kierunkach psychoterapeutycznych, takich jak psychoanaliza, teoria uczenia się i psychoterapia humanistyczna. Wykorzystuje teorię afektów, koncepcje terapii behawioralnej i analizę egzystencjalną.

Współczesna muzykoterapia próbuje zrozumieć, jak muzyka może wpływać na psychikę człowieka i pomagać w terapii. Istnieją różne techniki muzykoterapeutyczne, które wykorzystują muzykę jako narzędzie do wyrażania emocji, oczyszczania napięć i wzmacniania przeżyć. Te techniki mogą być stosowane w różnych dziedzinach medycyny i psychoterapii.

Wpływ muzyki na osoby cierpiące na chorobę Alzheimera

Muzykoterapia stanowi fascynujące pole badań i praktyki terapeutycznej, które oferuje nowe możliwości poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi rodzajami demencji. W ostatnich latach, dzięki postępom w dziedzinie badań naukowych i praktyce klinicznej, ujawnił się ogromny potencjał muzykoterapii w kontekście tych schorzeń neurologicznych. Choroba Alzheimera to degeneracyjne zaburzenie, które prowadzi do stopniowej utraty pamięci, funkcji poznawczych oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Pacjenci z tą chorobą często zmagać się muszą również z trudnościami w komunikacji i zachowaniem, takimi jak agresja, pobudzenie czy apatia. W obliczu tych wyzwań, muzykoterapia staje się znaczącym narzędziem terapeutycznym, które przynosi liczne korzyści pacjentom. Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach jednoznacznie dowodzą pozytywnego wpływu muzyki na pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera. Jednym z interesujących eksperymentów było badanie przeprowadzone przez Chin Yee Cheong i in. w 2016 roku, gdzie zastosowano muzykoterapię kreatywną. Terapia ta opierała się na improwizacji oraz graniu znanych utworów muzycznych. Wyniki badań sugerują, że muzykoterapia może poprawić nastrój oraz zaangażowanie pacjentów, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, takich jak intensywna hospitalizacja. Podobne pozytywne efekty odnotowano w wynikach przeglądu literatury przedstawionego w artykule „Music therapy is a potential intervention for cognition of Alzheimer’s Disease” z 2017 roku. Badania te dowodzą, że muzykoterapia może istotnie zmniejszyć spadek funkcji poznawczych, szczególnie w zakresie pamięci autobiograficznej i epizodycznej, szybkości psychomotorycznej oraz funkcji wykonawczych. Muzykoterapia ma również zdolność wspomagania komunikacji oraz zmniejszania objawów depresji i agresji u pacjentów. Warto zaznaczyć wyniki badania przeprowadzonego w Japonii w 2012 roku, które sugerują, że muzykoterapia może stanowić alternatywę dla niekorzystnej terapii hormonalnej. Stymulacja muzyką wpływa na uwalnianie różnorodnych substancji biochemicznych związanych z emocjami i zachowaniem człowieka. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że muzyka może także poprawić percepcję pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. W trakcie sesji stymulacji muzycznej pacjenci wykazywali zwiększoną świadomość rzeczywistości oraz zaangażowanie w działania terapeutyczne. Badania z Holandii z 2012 roku skupiły się na obniżeniu poziomu agitacji u pacjentów z demencją w domach opieki społecznej za pomocą muzykoterapii. Chociaż różnice w skuteczności między muzykoterapią a ogólnymi zajęciami rekreacyjnymi nie były istotne statystycznie, to jednak obie interwencje spowodowały krótkotrwałe obniżenie poziomu pobudzenia.

Muzykoterapia wykazuje ogromny potencjał do znaczącej poprawy jakości życia osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Terapia ta działa nie tylko na funkcje poznawcze, ale również na emocje, zachowanie oraz komunikację pacjentów. Jest to bezpieczna i niefarmakologiczna forma terapii, która zyskuje coraz większą popularność i uważana jest za istotny element opieki nad osobami z demencją.

Efekt Mozarta

Od ponad dwóch dekad mit „Efektu Mozarta” cieszy się ogromną popularnością i wciąż stanowi temat zainteresowania zarówno rodziców, jak i naukowców. Głosi on, że słuchanie muzyki Mozarta, zwłaszcza przez niemowlęta i dzieci, może znacząco zwiększyć ich inteligencję. 

W roku 1993 ukazał się istotny artykuł w jednym z czołowych czasopism naukowych na świecie, „Nature”. W tym doniosłym opracowaniu, trzech badaczy z University of California w Irvine ogłosiło wyniki swojego eksperymentu, który pokazał, że u studentów, którzy jedynie przez dziesięć minut słuchali jednej z sonat Mozarta, obserwowano znaczący wzrost umiejętności rozumowania przestrzennego. Wynik ten został potwierdzony za pomocą testów, w których uczestnicy musieli składać i pokroić kartki. Grupa słuchająca muzyki Mozarta osiągnęła także wzrost średnich wyników IQ o 8-9 punktów. To właśnie w wyniku tych badań narodził się termin „Efekt Mozarta,” który został wprowadzony przez doktora Alfreda Tomatisa w 1991 roku, a później zyskał popularność dzięki nauczycielowi i muzykowi Donowi Campbellowi w 1997 roku. Termin ten odnosi się do teorii, że muzyka klasyczna może wpływać na poprawę zdolności intelektualnych. Jak się okazało to podaż na kasety, płyty, czy zabawki dla dzieci była masowa. Badacze Adrian Bangerter i Chip Heath w 2004 roku zauważyli, że przekonanie o efekcie Mozarta rozprzestrzenia się podobnie do gry w „głuchy telefon”, gdzie informacje ulegają zniekształceniom i uproszczeniom. Na przykład, w artykule opublikowanym w chińskiej gazecie „South China Morning Post” w 2000 roku pojawia się twierdzenie, że dzieci, którym odtwarzano utwory Mozarta w okresie prenatalnym, miały wyższy średni poziom IQ. Jednakże nie ma dostępnych opublikowanych wyników badań przeprowadzonych na Zachodzie ani gdziekolwiek indziej, które potwierdzałyby wpływ muzyki Mozarta na dzieci jeszcze w łonie matki. W podobnym tonie, w artykule opublikowanym w 2001 roku w „Milwaukee Journal Sentinel” wspomina się o badaniach nad efektem Mozarta i jego pozytywnym wpływem na zdolności intelektualne uczniów szkół podstawowych, licealistów i nawet niemowląt, chociaż żaden naukowiec nie badał wpływu muzyki Mozarta na żadnej z tych grup (Krakovsky, 2005). Badania późniejsze pomogły rozwikłać źródła efektu Mozarta. W jednym eksperymencie poproszono studentów o wysłuchanie optymistycznego utworu Mozarta, przygnębiającej muzyki innego kompozytora (Albinoniego) lub wsłuchanie się w ciszę (Thompson, Schellenberg, Husain, 2001). Wszystkie grupy osiągnęły podobne wyniki, sugerując, że efekt Mozarta jest krótkotrwały i może wynikać z ogólnego pobudzenia umysłu, podobnie jak w przypadku kawy czy lemoniady. Podsumowując, efekt Mozarta wydaje się istnieć w postaci krótkotrwałego polepszenia wykonywanych zadań pod wpływem bodźców, w tym muzyki klasycznej. Jednak nie ma dowodów na to, że muzyka Mozarta ma szczególny wpływ, ani że pod jej wpływem rośnie inteligencja dorosłych czy niemowląt (Gray, Della Sala, 2007). Zachęcanie dzieci do eksploracji muzyki klasycznej jest z pewnością wartościowe, ale przekonanie, że jest to magiczny klucz do wychowania geniusza, jest nieuzasadnione.

Podsumowując, mit „Efektu Mozarta” jest bardziej medialnym zjawiskiem niż naukowym faktem. Nie ma wystarczających dowodów na to, że muzyka Mozarta magicznie zwiększa inteligencję u niemowląt czy dzieci. Warto podejść z ostrożnością do takich doniesień i kierować się rzetelnymi badaniami naukowymi. Słuchanie muzyki Mozarta może być przyjemne i stymulujące, ale nie jest cudownym lekarstwem na rozwijanie intelektu najmłodszych. Zamiast tego, warto skupić się na różnorodnych doświadczeniach i edukacji, która uwzględnia całościowy rozwój dziecka.

Przyszłość muzykoterapii 

Jawi się ona obiecująco, z coraz większym zrozumieniem jej potencjału i skuteczności. Rozwój technologii pozwala na bardziej spersonalizowane podejście do terapii muzycznej, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Jednak istotne jest również pogłębianie badań naukowych, aby lepiej zrozumieć mechanizmy działania muzykoterapii i jej wpływ na różne aspekty zdrowia psychicznego i fizycznego. Muzykoterapia może znaleźć zastosowanie w coraz szerszym spektrum dziedzin medycyny, w tym w leczeniu chorób neurologicznych, zaburzeń psychicznych i w opiece nad osobami starszymi. W miarę jak pozyskujemy więcej wiedzy, muzykoterapia może stać się integralną częścią opieki zdrowotnej i przyczynić się do poprawy jakości życia wielu osób.

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content