Fundacja B.L.U.
Badania ankietowe – osoby wysoko wrażliwe

Badania ankietowe – osoby wysoko wrażliwe

Badanie w 2022 r. – osoby wysoko wrażliwe

W roku 2022 przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród młodych kobiet określających siebie jako osoby wysoko wrażliwe

W badaniu udział wzięły 84 ankietowane, z czego prawie 87% to kobiety poniżej 30 roku życia. 94% osoby uczestniczące w badaniu określiły siebie jako osobę wysoko wrażliwą.

Wśród głównych barier rozwoju swojej kariery ankietowane wskazały: brak wiary w siebie (73,8%), przejmowanie się opiniami innych (69%), brak umiejętności radzenia sobie ze stresem (51,2%) i brak umiejętności zaprezentowania się (44%).

Badane wskazały, że w znalezieniu pracy marzeń najbardziej pomogłaby im nauka radzenia sobie ze stresem i przebodźcowaniem (77,4%), określenie swoich mocnych stron i naturalnych talentów (60,7%) i nauka autoprezentacji (39,3%).

Badanie w 2023 r. – osoby wysoko wrażliwe

W sierpniu 2023 roku postanowiliśmy kontynuować badania. Tym razem badanie dotyczyło poziomu świadomości i znajomości skrótu WWO i potencjalnych cech osób wysoko wrażliwych. W badaniu wzięło udział sto osób. Było to 70 kobiet i 29 mężczyzn, a jedna osoba zdecydowała się nie zdradzać swojej płci.
Najwięcej odpowiedzi uzyskaliśmy od respondentów będących pomiędzy 20 a 24 rokiem życia – aż 55%. Kolejną liczną grupę, bo aż 21% badanych, stanowili ankietowani po 25, lecz przed 29 rokiem życia. 14% badanych zadeklarowało, że mieści się w przedziale wiekowym od 35 do 40 lat.

47% osób zadeklarowało, iż słyszało wcześniej termin WWO w kontekście psychologicznym, a 53% odpowiedziało przecząco na zadane pytanie.

Interesujące jest natomiast to, w jaki sposób respondenci odpowiedzieli na kolejne zadane pytanie, dotyczące tego, czy słyszeli wcześniej termin “osoba wysoko wrażliwa”. W tym przypadku zdecydowana większość, bo aż 88% badanych zadeklarowało znajomość wspomnianego określenia. Tylko 12% osób pozostało przy odpowiedzi przeczącej.

Definicje i wyobrażenia

Ankietowanych, którzy w poprzednim pytaniu udzielili odpowiedzi twierdzącej, zostali poproszeni o napisanie definicji WWO. Natomiast osoby, które odpowiedziały przecząco, zostały poproszone o opisanie swoich wyobrażeń dotyczących osób wysoko wrażliwych. Przytoczymy Wam najciekawsze, naszym zdaniem, definicje respondentów:


“Osoba wysoko wrażliwa jest dla mnie empatyczna, potrafi wczuwać się oraz rozumieć emocje oraz problemy innych, nierzadko przerzucając je na samą siebie. Jest osobą delikatną, wyrozumiała i czująca więcej :)”
Respondentka, 20-24 lata


“Osoby wysoko wrażliwe to osoby, które są bardziej podatne na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, łatwiej dochodzi u nich do przestymulowania przez ich silnie odczuwane emocje ale też przez ich układ nerwowy wyłapujący wiele szczegółów, analizujący dużo rzeczy wokół na raz”
Respondentka, 20-24 lata


“Reakcja na bodźce, w szczególności akustyczne i kinetyczne plus wzmożona „czujność” w komunikacji pozawerbalnej z drugim człowiekiem są nie tylko bardzo indywidualne, ale i prowokują u osób wysoko wrażliwych – zachowania niestandardowe.”
Respondentka, powyżej 60. roku życia


“Osoba odczuwająca wszystko bardziej. Mam wrażenie, że można podciągnąć to troszkę pod autyzm; aczkolwiek osoba ta nie posiada potrzeby aż takiej rutyny; tylko po prostu jest bardziej narażona na bodźce”
Respondent, 20-24 lata


“Zachwycają się sztuką, uwielbiają zachody i wschody słońca, jakiekolwiek kolory nieba, lubią naturę, wszędzie widzą piękno, lubią sztukę, odczuwają dotyk o wiele mocniej, dlatego wycinają metki w ubraniach i wszystko ich drażni, cierpią gdy ktoś cierpi, wyczuwają emocje innych.”
Respondentka, 20-24 lata


“Osoby zbyt mocno odczuwające emocje, do stopnia w którym staje się to przytłaczające i nie potrafią sobie z tym poradzić”
Respondent, 25-29 lat

Szczegółowe wyniki badania

Duża część ankietowanych, bo aż 39% w swoich definicjach ujęło zagadnienie większej wrażliwości emocjonalnej, a 32% uwzględniło wrażliwość na bodźce. Wskazano również, że z osoby wysoko wrażliwe można bardzo łatwo urazić – za tym opowiedziało się 19% badanych. WWO zostały opisane jako osoby posiadające umiejętności analitycznego myślenia, empatyczne, ale również płaczliwe i podatne na stres. Jedna osoba odmówiła odpowiedzi na pytanie, a jedna osoba w nieprzychylnych słowach wypowiedziała się na temat WWO, uważając, że wymyślają sobie problemy.

Aż 95% badanych wskazało, że WWO charakteryzuje większa wrażliwość emocjonalna, a 83%, że również podatność na bodźce zewnętrzne. Te odpowiedzi, że osoby wysoko wrażliwe może dotykać chroniczny stres, są łatwe do urażenia, posiadają wysoki poziom empatii oraz analizują każdy element ich rzeczywistości, zaznaczyło średnio 64% badanych. Wysokie notowania uzyskały również cechy takie jak: płacz bez wyraźnego powodu, bezpodstawne zamartwianie się oraz posiadanie mnóstwa lęków i fobii. Uzyskały one kolejno: 49, 48, 46 procent odpowiedzi. 23% ankietowanych uznało, że osoby wysoko wrażliwe wmawiają sobie problemy, które nie istnieją, a 21% uznało, że są przewrażliwione na własnym punkcie. Najmniejszą ilość odpowiedzi uzyskała apatia – tę opcję wybrało jedynie 7% osób badanych. Byli też respondenci, którzy uznali, że posiadanie wrażliwego żołądka czy nadwrażliwej cery stanowi wyróżnik przedstawicieli WWO.

Chcecie poznać wszystkie wyniki? Zapraszamy do pobrania wyników badania WWO.

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content