Fundacja B.L.U.
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku strony Fundacji B.L.U. 

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne! Przetwarzamy je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych www. (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowym jest: 

Fundacja B.L.U.

ul. Jagiełły 6/32

32-020 Wieliczka

NIP: 6832116644

REGON: 389677965

KRS: 0000915736

II. Dane osobowe i prywatność 

W trakcie korzystania z naszej strony (w tym zakładania Konta Użytkownika), będziesz proszony o podanie swoich danych osobowych. 

Twoje dane są przez nas bezpiecznie przetwarzane jedynie we wskazanych poniżej celach, wiążących się z funkcjonowaniem strony Fundacji B.L.U. (“Strona”) i wykonywaniem działalności statutowej (“Działalność”) przez Fundację B.L.U. (“Fundacja”). 

2. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. Wykonywania działalności statutowej. 
 2. Podjęcia działań z zakresu marketingu bezpośredniego (np. odpowiedź na wypełniony formularz z pytaniem).
 3. Wysyłki newslettera (Użytkownik poprzez zapisanie się do newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Fundacji dotyczącej działalności statutowej). 

3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe? (podstawa przetwarzania)

Twoje dane osobowe, przetwarzamy gdyż:

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w ramach działalności statutowej lub do podjęcia działań na Twoje życzenie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
 3. Wyraziłeś dobrowolną zgodę w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .
 4. Posiadamy prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 5. Posiadamy prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: 

a) profilowaniu w celach marketingowych, 

b) przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznym badaniu satysfakcji klientów. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do wykonania umowy zawartej w ramach działalności Fundacji. 

5. Skutek niepodania danych osobowych

W zależności od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane, ich niepodanie może skutkować: 

 1. brakiem możliwości zarejestrowania się na Stronie, 
 2. brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Fundację, 
 3. brakiem możliwości otrzymywania informacji z newslettera. 

6. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdej chwili. 

III. Zamieszczanie treści w serwisie 

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz lub ocenę lub recenzję na Stronie –  treść może zostać opublikowana na Stronie. 

Część Twoich danych, takich jak: 

1. nick, 

2. imię i nazwisko, 

3. miejscowość, 

4. adres strony internetowej, 

5. adresy do profili społecznościowych, 

6. avatar/zdjęcie, 

7. informacja „O mnie”. 

będzie widoczna dla innych użytkowników Strony. 

IV. Profilowanie 

W ramach działania Strony możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, używając podanych przez Ciebie danych osobowych. Zanim dokonamy profilowania, na którego podstawie podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób, poprosimy Cię o udzielenie zgody. Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać, a przetwarzanie Twoich danych osobowych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 

V. Okres przetwarzania 

Twoje dane będą przetwarzacne jedynie przez okres, w którym będziemy mieć do tego podstawę, a więc do momentu, w którym: 

1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych,

2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Stronę pomiędzy Tobą a Fundacją, 

3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania danych, 

4. otrzymamy Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. 

VI. Bezpieczeństwo danych 

Twoje dane są u nas bezpieczne. Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne I techniczne zgodne z przepisami prawa i obowiązującymi normami, w tym szyfrujemy połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

VII. Twoje uprawnienia 

1. Przysługują Ci następujące prawa: 

1. żądanie dostępu do Twoich danych osobowych,

2. sprostowania Twoich danych osobowych,

3. usunięcia Twoich danych osobowych

(pamiętaj, że usunięcie danych osobowych z naszej bazy może skutkować brakiem możliwości świadczenia dla Ciebie usług, za które zapłaciłeś, a proces ten jest nieodwracalny),

4. ograniczenia przetwarzania, 

5. przeniesienia danych do innego administratora, 

6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

a. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie, 

b. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. 

2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami (mail). 

3. Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego. 

VIII. Cookies 

1. Nasz Strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), 
 2. pozwalają m.in. na korzystanie ze wszystkich funkcji Strony, 
 3. nie powodują żadnych zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

2. Na Stronie cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 2. statystycznych i analitycznych,
 3. marketingowych,
 4. udostępniania kluczowych funkcji Strony. 

3. Wykorzystając odpowiednie opcje Twojej przeglądarki, w każdej chwili masz możliwość: 

 1. usunąć pliki cookies 
 2. zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości 

4. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, możesz skorzystać z pliku pomocy w Twojej przeglądarce. Aby go wyświetlić, wciśnij klawisz F1 w przeglądarce lub wybierz ikonę opcji. 

Jeśli w ustawieniach przeglądarki opcję wykorzystywania plików cookies pozostawiasz włączoną, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. 

IX. Usługi zewnętrzne 

Fundacja korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym w toku wykonywania usług, mogą być przekazywane Twoje dane osobowe. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów: 

 1. podmiot realizujący dostawę towarów, 
 2. podmiot realizujący płatności, 
 3. osoby współpracujące z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych (podwykonawcy, wolontariusze) 
 4. hostingodawca 
 5. biuro księgowe 
 6. podmiot ułatwiajacy optymalizację Strony
 7. podmiot świadczący usługi marketingowe 
 8. portale społeczniościowe 

X. Zawieranie umów w ramach działalności statutowej

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Fundacją, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy z Fundacją, a tym samym skorzystania z działalności Fundacji. 

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych jest związane z obsługą i rozliczaniem dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Fundacji przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Fundacji. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem opłacenia usługi i niemożliwością skorzystania z niej do momentu jej opłacenia (tą lub inną metodą). 

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Fundacją, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Bankiem. 

XI. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Odpowiedni poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności. 

XII. Kontakt z administratorem 

Jeśli masz pytania, napisz do nas: info@fundacjablu.pl

Data aktualizacji: 31.08.2021 r. 

Skip to content