“Ekopracownia  – zielone serce szkoły” jako wsparcie dla edukacji ekologicznej w Twojej szkole
“Ekopracownia  – zielone serce szkoły” jako wsparcie dla edukacji ekologicznej w Twojej szkole

“Ekopracownia  – zielone serce szkoły” jako wsparcie dla edukacji ekologicznej w Twojej szkole


Jednym z istotnych narzędzi wspierających rozwój edukacji ekologicznej w Polsce  jest program grantowy „Ekopracownia –  – zielone serce szkoły” prowadzony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Czym jest Ekopracownia?

Ekopracownia to projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach. Celem inicjatywy  jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program ten dostarcza środki finansowe, które można przeznaczyć na zakup kursów, materiałów dydaktycznych oraz wsparcie pozostałych  projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

Dla kogo jest Ekopracownia?

Program jest skierowany do szkół. Beneficjentem końcowym może być szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa.

Na co można wydać środki z Ekopracowni?

Środki uzyskane z programu Ekopracownia mogą być przeznaczone na różnorodne cele związane z edukacją ekologiczną. Obejmuje to zakup kursów, materiałów dydaktycznych, sprzętu edukacyjnego oraz wsparcie projektów edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną.

Szczegółowa lista  przedsięwzięć obejmuje: 

Działania powiązane lub pojedyncze, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy: 

a) warsztaty,  

b) szkolenia, 

c) szkolenia e-learningowe, 

 d) zajęcia w terenie,  

e) konferencje,  

f) seminaria,  

g) wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy), 

h) programy i kampanie edukacyjne,

 i) konkursy,  

j) filmy (produkcja wraz z emisją), 

k) spoty (produkcja wraz z emisją), 

l) audycje radiowe, telewizyjne i internetowe (produkcja wraz z emisją), 

m) prasa i publikacje prasowe 

n) pomoce dydaktyczne 

o) infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej, 

p) modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego), 

q) wyposażenie sal edukacyjnych/ekopracowni (wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego). 

r) utworzenie pracowni szkolnych (przyrodniczych i dotyczących odnawialnych źródeł energii),

Kurs „Ekologia na co dzień dla dzieci i nastolatków”

Jednym z atrakcyjnych kursów, na który można przeznaczyć dotację jest „Ekologia na co dzień dla dzieci i nastolatków” Kurs można nabyć na stronie: https://kursy.fundacjablu.pl/courses/edukacja-ekologiczna-dla-szkol/. Ten kurs dostarcza cennych narzędzi i treści związanych z edukacją ekologiczną, które można wykorzystać w pracy szkoły.

Jak można wykorzystać ten kurs?

Kurs „Ekologia na co dzień dla dzieci i nastolatków” stanowi doskonałe wsparcie dla nauczycieli i placówek edukacyjnych, które pragną wprowadzić tę tematykę do swojego programu nauczania. 

Kurs zawiera: lekcje w formie wideo, transkrypcje dla nauczyciela, pozwalające zapoznać się z tematyką lekcji, testy online, sprawdzające wiedzę uczniów oraz dodatkowe materiały do wydruku, zawierające interdyscyplinarne zadania, utrwalające wiedzę pozyskaną podczas lekcji. 

Kurs można wykorzystać do:

– Wzbogacenia programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii o treści z zakresu ekologii.

– Promowania postaw proekologicznych wśród uczniów podczas lekcji wychowawczych.

– Rozwijania projektów edukacyjnych związanych z ekologią podczas dodatkowych zajęć prowadzonych w ramach kółek zainteresowań, czy zajęć świetlicowych .

Warto również podkreślić, że Fundacja B.L.U. oferuje możliwość wystawienia Faktury Pro Forma z odroczoną płatnością oraz dostosowania ilości dostępów do kursu do potrzeb placówek edukacyjnych. Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami przed zakupem kursu w ramach dostępu testowego. Istnieje także możliwość zakupu pojedynczych modułów warsztatowych oraz zorganizowania konkursu dla szkoły

A może warsztaty ekologiczne?

Jeśli preferują Państwo tradycyjną formę, Fundacja B.L.U. posiada również serię warsztatów – Ekologia na co dzień dla dzieci i nastolatków (https://kursy.fundacjablu.pl/warsztat/seria-warsztatow-ekologia-na-co-dzien-dla-dzieci-i-nastolatkow/). Warsztaty oparte są na tych samych materiałach, co kurs prowadzone są jednak przez animatora Fundacji.

Pobierz pełną ofertę dla szkół

Program Ekopracownia to inicjatywa, która wspiera edukację ekologiczną i pomaga szkołom w przygotowaniu młodych ludzi do odpowiedzialnego i świadomego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Jeśli jesteś częścią środowiska edukacyjnego i zainteresował Cię udział w programie Ekopracownia, to warto rozważyć możliwości, jakie ten oferuje, i przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Chcesz zakupić kurs online, moduł warsztatowy lub warsztaty dla swojej szkoły?

Skontaktuj się z nami!

mail: wspolpraca@fundacjablu.pl | tel.: +48 500 48 26 48

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content