Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Obecnie różnorakie firmy, w ramach w swojej działalności biznesowej, decydują się na zawieranie relacji z innymi przedsiębiorstwami i coraz częściej nawiązują stosunki ze stowarzyszeniami non-profit. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest zdecydowanie opłacalna ze względu na to, iż może pomóc w polepszeniu wizerunku firmy. Co za tym idzie – przedsiębiorstwo wówczas stanie się bardziej rozpoznawalne i szanowane.

Kwestia wizerunkowa nie jest jednak jedynym pozytywnym aspektem nawiązywania takich stosunków. Czym się charakteryzuje współpraca z organizacjami pozarządowymi i jakie są jej zalety?

Czym są organizacje pozarządowe?

Non-governmental organizations (NGO) to samorządne i niezależne organizacje, których działania nie dążą do osiągnięcia celów zarobkowych. Organy te cechuje przede wszystkim fakt posiadania określonej misji, często związanej z dobrostanem jednostek, ochroną środowiska lub obroną praw człowieka. Prowadzone przez nich działania mają służyć dobru społeczeństwa, propagować idee ekologiczne i altruistyczne. Zrzeszenia te funkcjonują odrębnie od instytucji państwowych, które nie mają na nie wpływu.

Oferta fundacji dla firm

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zalety

Dialog ze społecznością lokalną

Ważną zaletą nawiązania relacji z organizacjami pozarządowymi jest to, że są one zazwyczaj najlepiej zorientowane na potrzeby lokalnej społeczności. Tej, w której dane przedsiębiorstwo prowadzi swoje działania. Wiedzą, czego potrzebują poszczególni jej przedstawiciele, a jakie zachowania są dla nich niedopuszczalne. Są świadomi tych wszystkich zmiennych, ponieważ przez swoje zorientowanie na człowieka, prowadzą z nim stały dialog.

Dokładne targetowanie i późniejsze dopasowanie działań firmy względem społeczności lokalnych może pokazać jej członkom, że są zrozumiani, a dane przedsiębiorstwo jest tym, które będzie potrafiło sprostać ich wymaganiom. Może to wywołać poczucie integracji z otoczeniem i firmą, czego skutki widoczne będą w lojalności klientów.

Dobry wizerunek firmy – większe zaufanie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi może spowodować, że tożsamość firmy przełoży się na jej wizerunek. NGO zawsze reprezentują pozytywne wartości i jako główne przesłanie swojej działalności posiadają konkretną misję. Potencjalni klienci firmy widząc, że istnieją pewne powiązania między przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową, będą uważać ich cele za tożsame.

Budowanie zachęcającego i korzystnego wizerunku firmy przełożyć się może na zdobycie zaufania nowych klientów i odbiorców marki. Może również stać się powodem ich późniejszego przywiązanie do organizacji.

Corporate Social Responsibility

Skrótem CSR określa się zjawisko społecznej odpowiedzialności biznesu, która stanowi nowoczesną strategię zarządzania. W myśl tej koncepcji działania firmy powinny być skoordynowane z jej deklaracjami. Obejmuje koegzystencję przedsiębiorstwa ze środowiskiem naturalnym oraz społecznym.

Przykładowo: złamaniem zasad Corporate Social Responsibility byłaby sytuacja, w której przedstawiciel firmy na evencie z dumą opowiadałby o charytatywnych działaniach na rzecz środowiska, a później, wszystkie odpady pozostałe po wydarzeniu wywiózłby do lasu. Stąd niezwykle ważna jest spójność tego, co firma o sobie mówi, z tym, co robi.

Głównym założeniem CSR jest to, że narracja firmy musi być spójna z jej działaniami.
Głównym założeniem CSR jest to, że narracja firmy musi być spójna z jej działaniami.

Work-life balance – szczęśliwy pracownik to wydajny pracownik

Ze względu na to, jak bardzo organizacje pozarządowe zwracają uwagę na człowieka oraz jego podstawowe prawa i potrzeby, współpraca firmy z NGO daje pracownikom gwarancję wielu korzyści. Mogą czuć się oni zaopiekowani w miejscu pracy. Organizacja pozarządowa zapewnia stały rozwój pracowników, w takim zakresie kompetencji, jakie związane są z branżą oraz ich prywatnymi zainteresowaniami.

Projekty, które w firmie realizuje organizacja pozarządowa angażują pracowników w działania na rzecz środowiska naturalnego oraz społeczeństwa. Pozwala im to na aktywne funkcjonowanie w życiu przedsiębiorstwa oraz zbiorowości lokalnych. Dzięki temu, że zatrudnieni mogą realizować się w różnorakich zajęciach pomocowych, podwyższa to ich satysfakcję z samych siebie. Daje im to również poczucie, iż zrobili coś dobrego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi znacznie podnosi morale pracowników danej firmy.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi znacznie podnosi morale pracowników danej firmy.

Work-life balance. Dlaczego jest ważny i jak go zachować?

Czy warto współpracować z organizacjami pozarządowymi?

Współpraca z organizacjami pozarządowymi to działanie, którego firmy nie powinny obawiać się podjąć. Nie wiąże się ono z większym ryzykiem, a potencjalne zyski zarówno dla otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego organizacji mogą być naprawdę spore.

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content