WWO, czyli ponadprzeciętna wrażliwość
WWO, czyli ponadprzeciętna wrażliwość

WWO, czyli ponadprzeciętna wrażliwość

Czym jest WWO?

Skrót WWO pochodzi od terminu “osoby wysoko wrażliwe”. Wysoka wrażliwość stanowi cechę, która może być uwarunkowana genetycznie i wrodzona, lecz dopuszcza się również inne czynniki jej występowania. Osoby będące WWO często nie zdają sobie nawet z tego sprawy, ponieważ świadomość tego zjawiska w społeczeństwie jest zdecydowanie niska. Nie można jej rozpatrywać w kategoriach zaburzenia, stanowi zwyczajnie element osobowości danego człowieka. Co charakteryzuje osoby wysoko wrażliwe?

DOES, czyli cechy wyróżniające WWO

D – depth of processing

Litera D oznacza depth of processing, czyli głębię przetwarzania. Dzięki tej cesze osoby wysoko wrażliwe wielokrotnie analizują komunikaty docierające do nich z otoczenia. Starają się szukać relacji między zjawiskami społecznymi i naturalnymi. Uwzględniają w tym również korelację rozważanego aspektu z sytuacjami z przeszłości oraz prognozami na przyszłość. W nowoczesnym dyskursie można spotkać się z określeniem, iż WWO “overthinkingują”, czyli przesadnie rozmyślają o wszystkich sprawach, które na bieżąco dzieją się w ich życiu (ang. overthinking – dosł. “myślenie za dużo”). Często prowadzi to do zbyt dużego wyrzutu kortyzolu w organizmie, czyli hormonu stresu.

O – overstimulation

Litera O oznacza overstimulation, czyli przestymulowanie (nadmierną stymulację). Cecha ta pozwala, a właściwie zmusza osoby wysoko wrażliwe do zwracania większej uwagi na szczegóły. Dzięki niej są zdecydowanie bardziej podatni na bodźce każdego typu, angażujące wszystkie zmysły: zarówno słuchowe, jak i wizualne czy też zapachowe. Częsta zmiana otoczenia lub chociażby przebywanie w miejscu z mnóstwem hałaśliwych ludzi może doprowadzić do przebodźcowania. Przez to WWO mogą bardzo szybko się zmęczyć i odczuwać chęć, by oddalić się na bezludną wyspę.

E – emotional reactivity

Litera E oznacza emotional reactivity, czyli reaktywność emocjonalną. Ten element charakterystyczny sprawia, że wysoko wrażliwi mocniej odczuwają emocje, jak również lepiej wyczuwają emocje innych, dzięki czemu określane są jako osoby pełne empatii. Ponadto, bardziej intensywnie reagują na poszczególne sytuacje: można powiedzieć, iż coś, co ich ucieszy, wyzwala w nich niejako “dziecięcą radość”, a coś, co ich zasmuci, naprawdę mocno wpływa negatywnie na ich ogólne samopoczucie.

S – sensing the subtle

Litera S oznacza sensing the subtle, czyli wyczuwanie subtelności, lub – korzystając z bardziej profesjonalnego nazewnictwa – wrażliwość przetwarzania zmysłowego. Osoby wysoko wrażliwe mają bardziej wyczulone zmysły, co oczywiście nie stanowi zasady. Ktoś może mieć wyczulony jeden ze zmysłów, a inna osoba wszystkie. Dodatkowo, poza byciem bardziej wyczulonym na zapachy, smaki, dźwięki, tekstury czy światło, WWO świetnie odszyfrowują komunikaty niewerbalne, które wysyła ciało osoby, z którą rozmawiają. Zauważają nawet najdrobniejsze szczegóły, na które większość osób nie zwróciłaby uwagi.

Zmysły osób wysoko wrażliwych są zdecydowanie bardziej ostre.
Zmysły osób wysoko wrażliwych są zdecydowanie bardziej ostre.

Oceniani, lecz niezrozumiani

Nie każdy słyszał o osobach wysoko wrażliwych. Często ludzie sami o sobie tego nie wiedzą. Rozważają tę opcję dopiero wczytując się w informacje zamieszczone w Internecie lub dowiadują się o tym podczas terapii. Wiele osób może uznać, że to kolejny wymysł niektórych osób e, po to, by zwrócić na siebie uwagę i żeby mieć pretekst do usprawiedliwiania swoich trudności. Można by też pomyśleć, że jest to jakiś rodzaj choroby psychicznej. Otóż nic bardziej mylnego! Jak wygląda obecnie poziom świadomości tego zjawiska? Co ludzie wiedzą o WWO? Sprawdziliśmy to!

Nasze badanie

Przeprowadziliśmy badanie kwestionariuszowe, w którym udział wzięło 100 osób. Zapytaliśmy ich o znajomość terminu WWO, poprosiliśmy o przedstawienie swoich wyobrażeń na temat osób wysoko wrażliwych, jak również zdecydowanie o cechach charakterystycznych osób wysoko wrażliwych. W ankiecie pojawiły się też pytania o to, czy uważają, iż sami lub znane im osoby należą do tej grupy. Oto wyniki!

Pytanie: Czy uważasz siebie za osobę wysoko wrażliwą?

Badanie WWO, pytanie 1.
Źródło: Opracowanie własne.

Jak można zauważyć na wykresie, trzydziestu dwóch ankietowanych określiło siebie jako osoby wysoko wrażliwe. Odpowiedzi “nie” na zadane pytanie udzieliło 45% badanych. Dwadzieścia trzy osoby nie miały pewności, czy zaliczają się do WWO, czy jednak nie – możemy wysnuć wniosek, że nasze badanie skłoniło je do refleksji na temat samych siebie!

Pytanie: Czy znasz kogoś, kto może być osobą wysoko wrażliwą w Twoim otoczeniu?

Badanie WWO, pytanie 2.
Źródło: Opracowanie własne.

Kolejne pytanie, będące pytaniem wielokrotnego wyboru dotyczyło tego, czy ankietowani potrafią wskazać osoby ze swojego otoczenia, które są lub mogą – w ich odczuciu – przynależeć do osób wysoko wrażliwych. Dwudziestu dziewięciu badanych nie wskazało nikogo. Aż 48 osób stwierdziło, że posiadają taką osobę w gronie swoich znajomych, a 25%, że jest ona członkiem ich rodziny.

Jesteście ciekawi pozostałych wyników? Zapraszamy Was tutaj! 📊

Newsletter

TYLKO CIEKAWE I KONKRETNE TREŚCI

Skip to content